Welkom in de Digitale Wereld

Tegenwoordig kun je digitaal alles met iedereen delen. Als Young Professionals van Breinstein en Trainee.nl worden wij daar erg blij van! Maar we maken ons ook zorgen... want dat dit ook nadelen met zich meebrengt is duidelijk.
Het zijn uitdagingen waar iedereen - bedrijf of individu - mee te maken heeft. Op dit platform delen wij onze kennis. Je leest hier alles over data science, cyber security, informatiemanagement en de nieuwste tools & apps.

Hét platform omtrent
data science
cyber security
tools & apps
informatiemanagement
Data Science
IC's ten tijde van Corona - Dashboard

Sinds de corona-uitbraak is er een enorm komen en gaan van (mogelijke) coronapatiënten op de Nederlandse IC's. In het begin was er zo een gigantische groei in ziekenhuisopnamen, dat er gevreesd werd dat de IC-capaciteit overstegen zou worden. Gelukkig is dat kritieke punt (nog) niet bereikt. De laatste tijd is er zelfs een positieve trend zichtbaar, maar hoe zal deze reageren op de toenemende versoepelingen? Ben jij benieuwd naar de huidige stand van zaken? En wil jij zien hoe de IC-bezetting zich over de tijd ontwikkeld heeft? Neem dan een kijkje op dit IC-Corona dashboard. Hier staan verscheidene IC-data (afkomstig van stichting NICE) en RIVM cijfers op een overzichtelijke en visuele manier weergegeven.

Klik hier voor het dashboard.

Verder lezen

Laatste topics

Bij de Digitale Wereld informeren we je graag over alle trends en ontwikkelingen waar digitaal werkend Nederland mee bezig is. Omdat we tijdens onze traineeships dagelijks met digitale middelen aan het werk zijn, gebruiken we onze eigen ervaringen om het laatste nieuws met jou te delen. Wat speelt er momenteel als gaat om data science? Met welke cyber bedreigingen moeten we rekening houden? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement? En welke nieuwe tools & apps mag je absoluut niet missen? Hier houden we je continu op de hoogte!

Bekijk alle artikelen
Cyber Security
SyRI en haar opvolger WGS

In 2018 startten belangenorganisaties een bodemprocedure om het Systeem Risico Indicatie (SyRI) onrechtmatig te laten verklaren. SyRI is een systeem van het ministerie van Sociale Zaken waarin persoonsgegevens van Nederlandse burgers uit allerlei overheidsdatabases worden samengevoegd en geanalyseerd met de bedoeling om sociale zekerheids-, arbeids- en belastingfraude tegen te gaan. SyRI genereert op basis van de geanalyseerde data risicomeldingen, die tot verder onderzoek kunnen leiden.

De rechtbank zette de doelen van de SyRI-wetgeving, het voorkomen en bestrijden van fraude in het belang van het economisch welzijn, af tegen de inbreuk op het recht op privacy. Volgens de rechtbank voldoet de wetgeving niet aan de 'fair balance' die het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens vereist om te kunnen spreken over een voldoende gerechtvaardigde inbreuk op het recht op privacy. SyRI mocht vervolgens niet meer als handhavingsinstrument worden ingezet. Staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak. Van Ark wil een nieuw instrument ontwikkelen waarbij ze ook lering uit SyRI wil trekken. Hierbij zullen onder andere de Belastingdienst en het UWV worden betrokken.

Het kabinet dient een wetsvoorstel voor een grotere, ingrijpendere opvolger van SyRI in, de Wetsvoorstel Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS). De WGS biedt vergeleken met SyRi nog ruimere mogelijkheden om grootschalige datasurveillance toe te passen op burgers, teneinde schaduwadministraties aan te leggen voor uiteenlopende doelen. In de SyRi-wetgeving was dit beperkt tot overheidsdatabases, onder de WGS kunnen alle data die bij publieke en private partijen liggen opgeslagen worden gekoppeld en geanalyseerd. De samenwerkingsverbanden die op basis van de WGS mogelijk worden zijn namelijk niet begrensd.

De belangenorganisaties die de eerdere bodemprocedure startten, heeft nu een open brief gepubliceerd aan het kabinet. Hieruit komt het volgende “De kern van de uitspraak van de rechtbank in de SyRI-zaak is dat de burger moet worden beschermd tegen machtsmisbruik en willekeur. De vergaande mogelijkheden die de technologische ontwikkelingen bieden aan de overheid, moeten hun tegenwicht vinden in wettelijke begrenzingen en effectieve waarborgen. Dat anders machtsmisbruik op de loer ligt bij complexe data-analyses en de schaalvergroting die ermee gepaard gaat werd onlangs duidelijk in de toeslagen affaire. Duizenden onschuldige burgers werden hierdoor geraakt. De gegevensanalyses op basis waarvan dit gebeurde waren ondoorzichtig, discrimineerden en werden met de burgers die het trof niet gedeeld.”

“Werkelijk alle her en der opgeslagen persoonsgegevens worden met dit wetsvoorstel fair game voor massasurveillance. Deze data kan voortaan zonder verdachtmaking of concrete aanleiding tegen burgers worden gebruikt inheimelijke analyses met ingrijpende gevolgen. In onze ogen vormt dit voorstel een gevaar voor het functioneren van de rechtsstaat.”, aldus Tijmen Wisman, voorzitter van het Platform Burgerrechten.

De belangenorganisaties verzoeken het kabinet dan ook met klem om de kaderwet in het wetsvoorstel WGS te heroverwegen.

Lees hier de brief die de belangenorganisaties stuurden naar het kabinet.

Bronnen:

Verder lezen
6/19/2020
Leestijd:
8 minuten
Data Science
Data in Supply Chain Management

Het gebruik van data in Supply Chain Management (SCM) biedt grote kansen voor iedere organisatie. Het is geen toeval dat bedrijven die beschouwd worden als bedrijven met excellente Supply Chains hun beslissingen op het gebied van SCM volledig onderbouwen met behulp van data. Vooruitstrevende bedrijven als Unilever, Heineken en Amazon hebben inmiddels al jaren een volledig datagedreven bedrijfsvoering. In dit artikel zal ik eerst beschrijven wat SCM is en vervolgens een aantal voorbeelden geven op welke manieren data science kan worden gebruikt om de verschillende bedrijfsprocessen binnen SCM te verbeteren.  

Wat is Supply Chain Management?

Met de ‘supply chain’ wordt het gehele netwerk bedoeld van leveranciers, producenten en verkopers betrokken bij het afleveren van een product of dienst bij de eindgebruiker. Supply Chain Management (SCM) is het vakgebied dat gericht is op het beheersen en optimaliseren van alle goederen- informatie- en geldstromen binnen en tussen deze opeenvolgende schakels (bedrijven) in de supply chain, van leveranciers tot aan de klanten (Chopra & Meindl, 2016). SCM focust zich op het integreren en coördineren van de verschillende bedrijfsprocessen in de supply chain. Op deze manier worden de kosten zo laag mogelijk gehouden en maximale waarde gecreëerd voor de klant. De activiteiten binnen supply chain management zijn onder andere het plannen, inkopen, produceren, opslaan en distribueren van een product of dienst richting de eindgebruiker.  

Steeds meer data

Waar bedrijven in het verleden vooral beschikten over hun eigen interne data, worden andere vormen van data ook steeds meer beschikbaar. Onder andere door de opkomst van het Internet-of-Things (IoT)  komt data meer en meer ook vanuit andere organisaties in de logistieke keten en daarnaast uit externe, vaak publieke bronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de data afkomstig van de boordcomputer van een vrachtwagen van de leverancier, of data uit externe bronnen over het verwachte weerpatroon of data van een temperatuursensor in een container waar fruit in wordt getransporteerd. Allemaal voorbeelden van data waar je waardevolle informatie uit kan halen.  

Maar, door de toename van de omvang van de beschikbare data en het gebrek aan structuur is er in eerste instantie nog weinig concrete informatie uit deze data te halen. Data dient op de juiste manier opgeslagen, verwerkt en geanalyseerd te worden om zo de juiste verbanden te kunnen leggen,  trends en patronen te kunnen laten zien. En dit is waar data science ten tonele verschijnt. Data science is het vakgebied dat op deze manier probeert nieuwe, waardevolle inzichten te genereren die leiden tot betere beslissingen en uiteindelijk betere resultaten binnen SCM.  

In de praktijk

Bij de verschillende data science toepassingen binnen SCM zijn ook duidelijke stadia van volwassenheid en complexiteit van de (steeds meer) datagedreven organisatie te onderscheiden. De belangrijkste drie stadia in deze context zijn de beschrijvende- voorspellende- en voorschrijvende analyses. Voor een uitgebreidere beschrijving van deze stadia kan je hier meer lezen.  

 1. Vraagvoorspelling (planning)

Een supply chain wordt afgestemd op de hoeveelheid vraag naar een bepaald product door de eindgebruiker. Het is daarom van belang dat de voorspelling van deze vraag zo accuraat als mogelijk is. Door het toepassen van Machine Learning technieken bij deze voorspelling kunnen bedrijven meer informatie uit verschillende bronnen betrekken en kunnen de modellen daarnaast leren van eerder gemaakte fouten. Voor meer informatie wat Machine Learning is kan je hier meer lezen. Een betere vraagvoorspelling resulteert vervolgens in een optimale balans tussen de voorraad in de gehele supply chain en de geleverde service aan de klant.  

 1. Magazijnbeheer

Onder magazijnbeheer vallen processen als orderpicking en het laden van het transport. De complexiteit van deze processen schuilt vaak in de overdracht van het werk tussen verschillende onderdelen van het magazijn. Het optimaliseren van de magazijnwerkzaamheden verbetert deze overdracht en biedt zo de kans om doorlooptijden te verkorten en de ruimtes in het magazijn optimaal te benutten. Met het gebruik van data kan men de huidige werkprocessen analyseren (beschrijvend) en inzicht verkrijgen in de knelpunten. Vervolgens geven meer geavanceerde simulatie- en optimalisatie technieken een inzicht wat de beste manier is om deze processen opnieuw vorm te geven (voorschrijvend).

 1. Inkoop

Binnen de inkoopprocessen van een organisatie kan het gebruik van data een steeds grotere rol spelen, met name omdat de complexiteit van supply chains steeds verder toeneemt. Het gebruik van big-data analyse en machine learning technieken biedt kansen om een duidelijke hiërarchie aan te brengen en kosten rapportages of risico-analyses toe te passen in de meest complexe inkooporganisaties.

 1. Transport

Met behulp van data creëert men zogenaamd ‘end-to-end’ inzicht in de supply chain en kan van iedere order worden gezien waar deze zich bevindt. Dit levert voor de klant inzicht in zijn levertijd, maar biedt ook kansen voor de verschillende organisaties in de supply chain om te zien waar mogelijke knelpunten in transport zitten. Naast deze nieuwe inzichten, kan men met behulp van simulaties het laad- en routeplan optimaliseren. Verder zal het delen van data tussen organisaties binnen de keten nog meer kansen bieden in het verder verbeteren van de efficiëntie van het transport.  

Conclusie

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een selectie van de mogelijke toepassingen van data science in SCM. Bij optimalisatie van supply chain processen lag in het verleden de focus vooral op de ontwerpfase van processen en het opzetten van de supply chain. Inmiddels biedt data science kansen om beter inzicht te krijgen in real-time inzicht in knelpunten en ondersteuning van supply chain beslissingen. Niet alleen op basis van de data binnen de eigen organisatie, maar die van de gehele supply chain en daar buiten. Data Science is geen garantie voor succes, maar verschaft bedrijven wel de juiste instrumenten om betere beslissingen te nemen, efficiënter te werken en op termijn betere resultaten te boeken.  

Verder lezen
Daan Lute
6/17/2020
Leestijd:
10 minuten
Tools Apps
De voordelen van Office 365

Iedereen heeft inmiddels vast wel eens gehoord van Office 365, maar wat is het nu precies en wat zijn de voordelen? Office 365 is een breed softwarepakket met allerlei applicaties en tal van functionaliteiten. De veelheid aan opties blijft niet bij de kern applicaties als Word, Excel, Outlook en PowerPoint, maar gaat veel verder.

Kern applicaties:

 • Word
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint

Extra applicaties (o.a.):

 • OneDrive
 • Sharepoint
 • OneNote
 • Teams
 • Skype
 • Yammer
 • Visio

Office 365 draagt bij aan de nieuwe manier van (online) samenwerken. Deze nieuwe manier van samenwerken betekent dat de manier van werken zoals we die kenden zal veranderen. Hoewel niet iedereen fan is van verandering, brengt deze verandering ook voordelen met zich mee.

1. Automatische updates: je hebt altijd een up to date versie

Je koopt niet meer één keer een licentie, maar neemt een abonnement af. Onderdeel van dit abonnement zijn de automatische updates met oplossingen voor problemen en kwetsbaarheden. Hier houdt Microsoft zich mee bezig, waardoor jij en je collega’s toekomen aan je echte werk in plaats van brandjes blussen.  

2. Toegankelijkheid: je kunt de Office-apps openen op verschillende apparaten

De software wordt niet zoals vroeger op één specifiek apparaat geïnstalleerd. Doordat tegenwoordig steeds meer in de Cloud wordt gewerkt kun je de office apps niet alleen op dat ene specifieke apparaat openen, maar vanaf elk apparaat en op elke locatie. Het enige wat je nodig hebt is een werkende internetverbinding. Je kunt dus even snel je telefoon erbij pakken en die ene Excel sheet openen om een vraag van je collega te beantwoorden. Zonder eerst je laptop erbij te pakken, op te starten en het document erbij te zoeken.

3. Samenwerken: makkelijk samenwerken ongeacht je locatie

Voorheen werd voornamelijk gebruik gemaakt van mappenstructuren op de vaste schrijf van je computer. In deze mappenstructuur komt het wel eens voor dat een bepaald document meerdere keren terugkomt, met verschillende versies én op meerdere locaties. Dit is niet bevorderlijke voor de samenwerking. Door de nieuwe manier van samenwerken kun je met meerdere personen tegelijk in hetzelfde document werken, real-time! Je ziet meteen wat iemand anders aanpast of waar iemand feedback op geeft. Ook kun je zelf kiezen met wie je het document wilt delen – intern of extern – zodat alleen deze mensen toegang hebben. Hierbij wordt gebruik gemaakt van filesharing in plaats van het op en neer mailen van een document, wat weer voor verschillende versies zorgt. Hiernaast zijn er extra functionaliteiten die de communicatie makkelijker en sneller maken, zoals:

 • Openen van de agenda van collega’s
 • Chatten met collega’s
 • Online (video)vergaderen  

4. Beveiliging: beveiligde data op ieder apparaat  

In het Office pakket zitten beveiligingsmaatregelen die ervoor zorgen dat alle data veilig in de Cloud wordt opgeslagen. Hier zit een groep medewerkers van Microsoft achter, waardoor je er zelf niet veel tijd aan kwijt bent. Ook voldoen de Microsoft datacenters aan de privacy voorwaarden, waarmee je meteen voldoet aan de AVG.  

Voor meer informatie over Office 365, klik hier.

Verder lezen
Laura Borghans
7/8/2020
Leestijd:
5 minuten