De 6 stappen van Data-Analyse

Kees Lamerikx
13/5/2020

Elke data-analyse bestaat uit zes globale stappen. In deze infographic worden de zes stappen toegelicht. Lezers krijgen antwoord op de vraag: Hoe ziet elke stap er globaal uit en aan welke stappen wordt de meeste tijd besteed?

Geschreven op:
5/13/2020
Tags
No items found.