Privacy Policy

Privacy Policy

Dit is het privacy statement van Digitale Wereld gevestigd te (1817MS) Alkmaar aan de Comeniusstraat 8. We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit privacystatement voldoet aan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens alsook aan deAlgemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing is.

In dit privacy statement zullen de volgende punten aan bod komen:

1.    Cookiebeleid

2.    Wie ontvangende persoonsgegevens

3.    Met welk doel bewaren wij persoonsgegevens

4.    Hoelang bewaren wij persoonsgegevens

5.    Rechten betrokkenen

6.    Recht op bezwaar en overdracht

7.    Recht op intrekking toestemming verwerking persoonsgegevens

8.    Recht op klagen

9.    Contactgegevens

10. Recht op aanpassing privacy statement

Begrippen:

Betrokkenen: Personen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden.

Verwerken: Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

1.   Cookiebeleid

Onze website maakt gebruikt van functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en hiervoor hoeft geen toestemming voor worden gevraagd. Deze cookies zorgen ervoor dat bijvoorbeeld login gegevens onthouden worden. Als u niet akkoord gaat met de cookies op onze website heeft dat geen invloed op de werking van de website.Deze cookies blijven namelijk ook werken als u geen akkoord geeft.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Het doel van deze cookies is om een duidelijk beeld te krijgen van onder andere bezoekersstromen, verkeersbronnen en pagina weergaves. Dit gebeurt uitsluitend anoniem en kunnen dus niet te herleiden zijn naar personen. Google zal nooit uw hele IP-adres gebruiken, maar zal altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.  

Als u zich via onze website heeft ingeschreven voorde nieuwsbrief of heeft aangegeven andere marketing e-mails te willen ontvangen dan zal het downloaden van afbeeldingen of het aanklikken van een link in een e-mail ertoe leiden dat u persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen hierdoor zien of u onze e-mail opent en of u doorklikt naar onze website. Wilt u dit niet dan kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief of andere marketing e-mails of in uw browser aangeven dat u de cookies niet accepteert.

Tot slot maken wij gebruik van social plug-in tracking cookies. Deze cookies gebruiken wij om u social media buttons te kunnen tonen. Als u op onze website komt krijgt u een cookiemelding waar u toestemming kunt geven of kunt weigeren. Wilt u geen gebruik maken van deze social plug-in trackingcookies dan kunt u de cookies weigeren.

2.   Wie ontvangen de persoonsgegevens

Wanneer u persoonsgegevens aan Digitale Wereld verstrekt voor het downloaden van een blog, white paper of webinar, worden uw gegevens opgenomen in Active Campaign. Wij dragen er zorg voor dat de aan ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratie veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk beschermd worden en de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand adres.

3.   Met welk doel bewaren wij persoonsgegevens

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is wanneer u informatie aanvraagt over onze young professionals. U van dienst te kunnen zijn wanneer u een offerteheeft aangevraagd. Om uw inschrijving af te handelen, nadat u zich geregistreerd heeft voor eendienst. Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten die u eerder heeft afgenomen.   Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een link in de mail. Om de nieuwsbrieven en mailingen te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld. Om een account voor u aan te maken nadat u zichzelf heeft geregistreerd. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot; Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

4.    Hoelang bewaren wij persoonsgegevens

Digitale Wereld zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: hello@digitalewereld.nl

5.   Rechten betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevens bescherming krijgen betrokken meer rechten om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens verwerkt worden. Zo heeft u onder andere het recht op inzage.Dit wil zeggen dat u als betrokkene een verzoek aan ons kunt doen als u wilt zien welke gegevens wij verwerken en deze gegevens wilt inzien. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie en aanvulling. Dit kan wanneer u onjuiste persoonsgegevens wilt laten wijzigen of aanvullen. Het recht om vergeten te worden houdt in dat er in een aantal gevallen de gegevens van een persoon gewist moeten worden als betrokkene hierom vraagt. Tevens heeft u het recht om eenbeperking op de verwerking van persoonsgegevens te doen. Zo kunt u als eenbetrokkene een verzoek doen aan een organisatie om niet alle gegevens te verwerken. Een beperking van de verwerking van persoonsgegevens moet wel voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

6.   Recht op bezwaar en overdracht

U heeft als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als er een bezwaar is gemaakt zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. Het recht op overdracht (recht op dataportabiliteit) is het recht om gegevens over te dragen.Het houdt in dat betrokkene het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Als betrokkene kunt u vragen of een organisatie uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere organisatie stuurt.

7.   Recht op intrekking toestemming verwerking persoonsgegevens

Als betrokkene heeft u het recht om uw toestemming voorde verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit moet net zo makkelijk weer in te trekken zijn als dat u uw toestemming gegeven heeft. De gegevens die dan op basis van toestemming zijn verkregen, moeten dan verwijderd worden. Dit verzoek kunt u mailen naar onderstaand e-mailadres.

8.   Recht op klagen

Personen van wie de gegevens verwerkt worden hebben het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9.   Contactgegevens

Heeft u vragen of verzoeken rondom de verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen:

Digitale Wereld

Commeniusstraat 8

1817 MS Alkmaar

hello@digitalewereld.nl

 

10.   Recht op aanpassing privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in ons privacy statement te mogen doorvoeren. Deze wijzigingen zullen op onze website www.digitalewereld.nl te vinden zijn.