Alle young professionals
Aniek de Bruijn

Kwaliteiten:

Analytisch, Communicatief, Flexibel, Ruimdenkend

Systeemkennis:

R, Microsoft Office, Stata, SPSS, QGIS, Cognos 11, Arcmap
Contactgegevens opvragen

Maak kennis met

Aniek de Bruijn

Young Professional Business Analytics & Data Science

Mijn naam is Aniek de Bruijn, ik ben 24 jaar en kom uit Amsterdam. Ik ben vrijwel elke dag te vinden in de dansschool, waar ik verschillende dansstijlen aanleer. De manier waarop ik dansen aanleer sluit goed aan op mijn manier van werken op professioneel gebied: ik ben nieuwsgierig, hou van uitdagingen, en zodra ik ergens mee bezig ben, stort ik me er volledig in.

Van origine kom ik van de gezondheidswetenschappen, en ben hierdoor veelal geïnteresseerd in projecten in het zorggebied en op maatschappelijk vlak. Hiernaast krijg ik motivatie als ik me door kan blijven ontwikkelen, waardoor ik ook het beste tot mijn recht kom in projecten waar ik kan blijven leren en waar ik kan samenwerken in een team.

Het Traineeship

Opleiding Business Analytics & Data Science
Vrije Universiteit Amsterdam & Data Science Alkmaar

Deze opleiding op post-master niveau wordt gegeven door hoogleraren van de Vrije Universiteit. De Young Professionals worden opgeleid tot junior specialisten op het gebied van Business Analytics & Data Science. Onderwerpen die aan bod komen zijn proces mining, advanced statistics, artificial intelligence, datamining, machine learning, predicitive modelling, intelligent web applications, optimization en data driven business model innovation. Na afloop van de opleiding zijn de trainees een volwaardig gesprekspartner in het vakgebied, slaan ze de brug tussen de data en de praktijk en zijn ze in staat zelfstandig data-gedreven inzichten te genereren.

Opleiding & Werkervaring

Ik heb een WO-bachelor gezondheidswetenschappen gevolgd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waarna ik een Joint Master Degree Health Economics and Management ben gaan doen aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, Universiteit van Bologna en Universiteit van Oslo.  

Momenteel volg ik via Trainee.nl een opleiding Data Science and Business Analytics, die wordt gegeven door professoren van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hierin komen data science onderwerpen aanbod, die vervolgens kunnen worden toegepast in de praktijk. Voorbeelden van onderwerpen vanuit de opleiding die ik in de praktijk heb gebruikt zijn: proces mining, tekst mining, en het voorspellen van modellen.  

Hiernaast heb ik zo’n negen maanden als data analist voor de gemeente Velsen gewerkt. Eén van de werkzaamheden was een voorspelmodel ontwikkelen voor de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Voor dit project werkte we samen met negen andere gemeenten om voor heel Nederland het aandeel WMO-cliënten per type WMO-voorziening, per wijk, per gemeente te voorspellen.

Waarom heb ik gekozen voor

Business Analytics & Data Science

Ik had voor een master in gezondheidseconomie gekozen, omdat ik vooral de methodologie vakken binnen mijn bachelor interessant vond. In mijn master raakte ik wederom vooral gepassioneerd over de vakken die te maken hadden met statistiek en econometrie. Tekenen om door te gaan binnen de data science. Aangezien Trainee.nl een kans biedt waarin je zowel een opleiding binnen de data science kan volgen, als dat je op verschillende plekken aan het werk kan gaan, was de keuze voor Trainee.nl snel gemaakt.

Ik ga de digitale wereld op mijn manier een beetje beter maken. Hoe? Dat kun je hier lezen!

Ik denk dat er in de digitale wereld enorm veel kansen liggen, maar dat het moeilijk is om te begrijpen hoe je deze kansen ook kan pakken. Ik denk dat het delen van positieve ervaringen (best practice) kunnen bijdragen om te leren hoe je met data kan omgaan, maar dat vooral ook negatieve ervaringen (worst practice) enorm kunnen helpen. Ik zal op dit platform dan ook zowel mijn positieve als negatieve ervaringen delen, waardoor mensen en bedrijven een goed beeld kunnen vormen van wat ze te wachten staat als je de kansen binnen de digitale wereld wilt pakken.

Hoe ga ik de digitale wereld nog een stukje beter maken?

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Bijdrage op dit platform

Wordt momenteel hard aan gewerkt!
Tip: Bekijk de app die Jolien gemaakt heeft