Alle young professionals
Ruben Quak

Kwaliteiten:

Resultaatgericht, Nauwgezet, Proactief, Analytisch vermogen, Projectmatig werken, Teamwork

Systeemkennis:

Microsoft Office, MS Vision, MS Project, SPSS
Contactgegevens opvragen

Maak kennis met

Ruben Quak

Young Professional Informatie- & Verandermanagement

Ruben Quak, 27 jaar, geboren in Haarlem.

Vorig jaar heb ik mijn master Supply Chain Management aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Daarvoor heb ik de HBO-opleiding Bedrijfskunde MER gedaan aan de Hogeschool InHolland Haarlem, met verbeterprojecten bij Fluor en Blue Sky Group.

Gedurende mijn studie is mijn passie en interesse voor informatie- en verandermanagement en procesoptimalisatie ontstaan.

Sinds februari ben ik in dienst bij Breinstein als trainee informatie- en verandermanagement.

 

Mijnhobby’s zijn: hardlopen (halve marathons), fotografie en reizen.

Het Traineeship

IMP Informatiemanagement voor de praktijk
Academy for Information & Management, opgericht door Rik Maes.

Deze opleiding biedt een combinatie van kennisoverdracht (theorie), competentie-ontwikkeling en cognitieve en persoonlijke ontwikkeling. Na deze opleiding hebben onze Young Professionals kennis van de fundamenten van informatiemanagement en technologie en zijn zij onder meer in staat een brugfunctie tussen business en ICT te vervullen, complexe informatiemanagement vraagstukken aan te pakken en organisatieveranderingen te begeleiden.  

Breinsteindagen

Deze dagen bieden eencombinatie van persoonlijke- en kennisontwikkeling. Er wordt ingegaan op de volgende aspecten:

  • LeanYellow Belt & Green Belt
  • Scrum
  • Lean2Success
  • Storytelling
  • Omgaan met weerstand
  • Visueel communiceren
  • Generatie Y en stress
  • Leiderschap

Opleiding & Werkervaring

Mijn HBO-afstudeerstage heb ik uitgevoerd bij de pensioenuitvoerder Blue Sky Group. Daar heb ik onderzoek gedaan naar de door de Nederlandsche Bank (DNB) gestelde eisen aan informatiebeveiliging, hier is gebruik gemaakt van een zogenaamd COBIT-framework. Dit raamwerk wordt gebruikt voor het beheersen van informatiebeveiliging en de IT-processen en was een vereiste van de Nederlandsche Bank. Gedurende deze stage is er een adviesrapport opgesteld voor de COBIT-beheersmaatregelen en gepresenteerd aan het projectteam. Tevens zijn er interne audits gedaan om te verifiëren of er is voldaan aan de gestelde eisen.  

Tijdens mijn master Supply Chain Management heb ik onderzoeken gedaan naar de verbetering van de samenwerking tussen de diverse organisaties in hun supply chains. In mijn masterscriptie heb ik gekeken naar de samenwerking tussen zorgverzekeraar en ziekenhuizen in het gezamenlijke inkooptraject van dure geneesmiddelen. Hierbij zijn er diverse spanningen en succesfactoren geïdentificeerd voor verdere optimalisatie.

Ook heb ik bij mijn studievereniging de activiteitencommissie voorgezeten, waarbij wij het kerstdiner en de deelname aan de landelijke Batavierenrace hebben georganiseerd. Eind 2019 ben ik (tijdelijk) werkzaam geweest bij Dura Vermeer bij de financiële administratie. Hierbij heb ik meegeholpen bij het verwerken – en opvoeren van inkomende facturen in het ERP-systeem, inclusief dataverificatie en overleggen met afdelingsmedewerkers.

Waarom heb ik gekozen voor

Informatiemanagement

Tijdens mijn studies ben ik erachter gekomen dat een goede samenwerking binnen en buiten de organisatie belangrijk is. Informatievoorziening- en management speelt daarin een essentiële rol. Goede toegesneden informatie is essentieel om je rol en opdracht binnen de organisatie goed te kunnen uitvoeren. In mijn ogen kan hier nog veel in verbeterd en geoptimaliseerd worden. Dit is de reden waarom ik dit vakgebied interessant vind.

Ik ga de digitale wereld op mijn manier een beetje beter maken. Hoe? Dat kun je hier lezen!

Door binnen een organisatie verbeter kansen te identificeren en te doorgronden en het vinden van oplossingen, die worden gedragen door medewerkers in de organisatie.

Hoe ga ik de digitale wereld nog een stukje beter maken?

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Tip: Bekijk de app die Jolien gemaakt heeft